Ülkeler
Ana Sayfası

" Brezilya " Genel bilgileri

Ana sayfa

www.Hazer.tv

Amazon Yerlileri

Brezilya Bilgileri

Brezilya Resimleri

Brezilya Haberleri

 

Brezilya Federal Cumhuriyeti

Brezilya Federal Cumhuriyeti

Brezilya bayrağı
Brezilya Arması
Brazil show

Resmi İsmi:

República Federativa do Brasil (Portekizce)

İngilizce İsmi:

Federative Republic of Brazil

Başkent:

Brasilia

Konumu:

Güney Amerika

Kuruluş Tarihi:

İlan:

Tanınması:

Cumhuriyet:

Anayasa:

 

7 Eylül 1822

29 Ağustos 1825

15 Kasım 1889

5 Ekim 1988

Yönetim:

 Federal Cumhuriyet

Cumhurbaşkanı:

Dilma Vana Rousseff

Nüfus:

202.768.562 (2014)

Etnik:

47,73% Beyaz, 43,13% Pardoa, 7.61% Siyah
% 1,09 Asya, 0.43% Amerindian

Yüzölçümü:

8.515.767 km²

Resmi Dili:

Portekizce

Yaygın Dinler:

%81 Katolik, %18 Protestan, %1 Müslüman ve Musevidir.

Para Birimi:

Real (BRL)

İnternet:

xxx.br  

Website:

www.brasil.gov.br

Telefon Kodu:

+55

Brezilya güzeli

Brezilya, kapladığı alan yönünden Rusya Federasyonu, Kanada, ABD ve Çin'den sonra dünyada beşinci ülkedir. Kuzey güney yönünde 4395 km uzunlukta, doğu batı yönünde 4319 km genişliktedir, ülkede dört saat dilimi yer alır. Güney Amerika kıtasının yaklaşık yarısını kaplar.

Brezilya Rio  

Tarih

21 Nisan 1500 yılında Portekizli bir gemici olan Pedro Alveras Cabrol, Hindistan'a gidiyorum zannıyla Güney Amerika'ya ayak bastı ve ülkeyi Portekiz kralı adına zapt ettiğini ilan etti. 1530 yıllarında Martin Alfonso de Sousa liderliğindeki bir keşif gezisi esnasında, stratejik noktalar olan yerlere, Rio de Janerio ile bir yıl sonra da bugünkü Santos şehrinin banliyösü olan Sao Vicente şehirlerini kurdular.

Piratiningo şehri de, 1532 yılında Sao Vicente yakınlarında yüksek bir bölgede kuruldu. Portekizlilerin İspanya hakimiyetine girdiği 1580'den 1640 tarihine kadar Brezilya bir İspanya sömürgesi oldu. 1640'ta Portekizliler Brezilya'yı tekrar ele geçirdiler. Hükümet merkezi 1763'te Salvador'dan Rio de Janerio'ya taşındı. Zira burası coğrafi ve stratejik bakımdan merkez olmaya daha uygundu.

1698 yılında Sao Paulo'da bol miktarda altın bulundu. Daha sonra iç kesimlere Amazon havzasına yapılan keşif gezileri sonucu altından başka madenler de bulundu. Bölgede çeşitli feodal gruplar ortaya çıktıysa da fazla yaşamayıp yeniden birlik sağlandı.

1572 yılında Brezilya'yı yönetim bakımından Salvador ve Rio de Janerio'dan ibaret olmak üzere ikiye ayıran sistem, 17. yüzyıl çeyreğine kadar devam etti. On altı ile on yedinci yüzyılda İspanyollar, İngilizler, Fransızlar ve Almanlar zaman zaman bu bölgeyi ele geçirmek istedilerse de muvaffak olamadılar. 1807'de Portekiz'in Napolyon Bonapart tarafından işgal edilmesi üzerine kral ailesi ve devletin bazı ileri gelenleri Brezilya'ya kaçtılar ve ertesi sene hükümet merkezini Rio de Janerio'da kurdular.

Bu esnada Brezilya'nın nüfusu 2.500.000 olup, bunun 400.000'i beyaz 1.300.000 zenci ve 800.000'ini yerli halk teşkil ediyordu. Zenciler büyük şekerkamışı çiftliklerinde ve madenlerde çalıştırılmak üzere 1538 yılında Afrika'dan köle olarak getirilmişlerdi. 1819'da Napolyon'un Avrupa devletlerine yenilmesi üzerine Portekiz kralı, yeğeni Don Pedro'yu, Brezilya Genel Valisi bırakarak Portekiz'e geri döndü.

1800'lü yılların ortalarında Brezilya'nın, Uruguay'ın içişlerine karışması ile savaşlar patlak verdi. Silâhlı kuvvetlerin, kralı devirmesinden sonra 1891'de cumhuriyet ilân edildi.

Brezilya haritasıBrezilya FashionBrezilya nerede

Brezilya parlamento
Dilma Vana Rousseff  

Brezilya İmparatorluğu

1822'de Portekiz parlamentosu ilk koloni statüsüne geri dönmek isteyince, Brezilyalılar, Don Pedro Jose Boni Facia deAndrada Silvan'ın liderliğinde bağımsızlık hareketlerini başlattılar ve 7 Eylül 1822'de bağımsızlıklarını ilan ettiler. Kurulan Brezilya İmparatorluğu 1824'te liberal bir anayasa kabul etti. Düzensiz savaşlardan sonra Portekizliler Brezilya'nın bağımsızlığını kabul etmek zorunda kaldılar. Brezilya İmparatorluğu 1889 yılına kadar sürmüştür.

Latin Amerika'da en uzun süre krallıkla idare edilen tek ülke Brezilya idi. 1831 yılında Don Pedro, oğlu İkinci Don Pedro'ya tahtı terk etmek zorunda bırakıldı. İkinci Don Pedro zamanında modern Brezilya'nın temelleri atıldı. 1888'de 800.000 köylüye hürriyet verildi. 1889'da kansız bir darbe ile krallık idaresi yıkılarak cumhuriyet idaresi kuruldu. 15 Kasım 1889'da yapılan askerî darbeyle İmparator II. Pedro iktidardan indirilip 1822'den beri monarşiyle yönetilen ülkede cumhuriyet ilan edildi ve darbenin lideri Manuel Deodoro da Fonseca ülkenin ilk cumhurbaşkanı oldu. 1914'te siyasi birliği temin eden Brezilya, bütün dünya ülkeleri tarafından tanındı. İstikrarsız bir ülke olup, sık sık anayasa değişiklikleri ve ihtilallar olmaktadır.

Yüzey şekilleri: Eski bir kıta kabuğu üzerinde yer alan ülke, Amazon nehri havzasını kapsar, ülkenin dörtte birinde yükseklik, 200 m'nin altındadır. Menderesler çizerek alan Amazon nehri çevresinde yer yer bataklıklar görülür. Venezuela sınırı yakınında yükselti artarak 3000 m'yi aşar. Çok geniş saha kaplayan Amazon Ovası, Atlas Okyanusu kıyısı ile batıda Peru arasında 2500 km uzunluktadır; ovanın yüksekliği 100 m'yi bulmaz. Güneyde ülkenin üçte ikisini kaplayan geniş Brezilya Platosu yer alır. Amazon nehrinin kolları tarafından yarılan bu plato kuzeybatıdan güneydoğuya doğru yavaş yavaş yükselir.

Brezilya tarihi

Bolivya, Kolombiya, Ekvador, Guyana, Peru, Suriname ve Venezuela ülkelerinin de bir bölümünü kapsayan Amazon Havzası, dünyada en büyük tropikal yağmur ormanlarına sahiptir. Sayısız denecek kadar çok bitki türü ve hayvanların yaşadığı bu havza, dünya biyolojik zenginliğinin % 50'sinden fazlasını ve tropikal ormanların % 56'sını kapsar.

Güney Amerika'nın kapladığı sahanın % 40,18 kadarını oluşturan Amazon nehri havzası 6726 km2 yüzölçümü ile dünyanın en büyük akarsu havzasıdır. Şili'nin güneyindeki karla kaplı And dağlarından doğan Amazon nehri, dünyanın en büyük, en derin, en geniş akarsuyudur. Yılda Atlas Okyanusu'na 1 milyar m3 alüvyon taşıyan nehir, dünyadaki tatlı suların % 15,47'sini oluşturur. Brezilya'da Obidos boğazında 300 m derinliğe ulaşan nehir üzerinde Atlas Okyanusu'ndan 2300 km iç kısımlara kadar büyük deniz taşıtları ile ulaşım yapılır. Nehrin alt kesimlerinde 2375 km uzunluktaki sahada her kilometrede yükseklik farkı 4,5 cm'dir. Taşkın döneminde 20-50 km genişliğe ulaşan nehir kumul sırtları ile birkaç kola ayrılır. 379 etnik grubun yaşadığı Amazon Havzası, dünyanın en seyrek nüfuslu sahaları arasındadır. Burada kurulan kentlerde yaşayan toplam 22 milyon nüfusun % 60 kadarını kentlerdedir.

Amazon, Brezilya  

İklimi ve bitki örtüsü: ülke ekvator çevresinde yer aldığı için ekvatoral, tropikal ve subtropikal iklim tipleri görülür. Amazon Havzası'nda ekvatoral iklim hüküm sürer. Burada yıl içinde sıcaklık 25°C-27°C arasında seyreder. 2000 mm'yi aşan yıllık ortalama yağış, bütün aylara dağılmış durumdadır. Tropikal iklim, güneyde Brezilya Platosu'nun büyük bir bölümünde etkilidir. Burada alçak sahalarda 28°C olan yıllık ortalama sıcaklık, yükseklere doğru azalır. Subtropikal iklim, ülkenin güney kesiminde hüküm sürer.  Brazilya'nın dağlık arazisin'de daha soğuk. Güney'de nemli ve astropikal bir iklim vardır.

Ülkenin en önemli akarsuyu dünyada en fazla su taşıyan Amazon nehridir. Taşkın döneminde bu akarsuyun debisi 300 000 m3/saniyeye yükselir. Düşük olduğu dönemde ise 100 000 m3/saniyedir.

Brezilya Fashion

ülkenin üçte ikisi ormanlarla kaplıdır. Ekvatoral bölgede Amazon nehri havzasındaki Amazon yağmur ormanları, 3 milyon km2 lik bir alan kaplar. Bu ormanlar, doğuda Atlas Okyanusu kıyılarından batıda And dağlarının alçak eteklerine kadar uzanır. Ormanlarda çok çeşitli ağaç türleri, sular üzerinde yüzerek yaşayan çeşitli bitkiler, sayısız denecek kadar çok hayvan türleri bulunur. Ancak buradaki doğal ortam çok hassastır. Herhangi bir olumsuz müdahale karşısında doğal denge hemen bozulur ve toprak erozyonu başlar. Çünkü fazla miktarda düşen yağış, topraktaki bitki besin maddelerinin ve toprakların taşınmasına sebep olmaktadır. Verimsiz hâle gelen böyle sahalarda doğal dengenin yeninden oluşması ve ağaçların yetişmesi çok zor olmaktadır.

Nüfusu ve yerleşmesi:

Nüfusu 1 milyonun üzerinde on üç şehri olan Brezilya’nın en büyük şehirleri São Paulo (11 milyon) ve Rio de Janeiro’dur (6,6 milyon).

Kişi başına gelirin 13.000 dolar olduğu nüfusunun %81’i Katolik, %18’i Protestan, %1’i ise Müslüman ve Musevidir. Katoliklerden 20 milyon kadarı aynı zamanda Afrika kökenli dinlerin ayinlerine de gitmektedirler.

Brezilya’da 8 senelik zorunlu eğitim devlet okulları tarafından ve ücretsiz sağlanmaktadır. Bunun yanında, yüksek öğretim de dahil olmak üzere, devlet okullarının yanı sıra özel okullar da etkinlik göstermektedirler.

Beş kez Dünya şampiyonu olduğu futbolun yanı sıra voleybol, basketbol, tenis, yüzme, plaj voleybolu, sörf, otomobil yarışları ve yelkencilik Brezilya'nın Dünya çapında başarılar elde ettiği spor dallarıdır. Ayrıca Capoeira ve samba, özellikle ülkenin Afrika kökenli kültürünün, bütün dünyada dikkat çektiği folk etkinlikleridir. Dünya Futbolu'na önemli oyuncular katmıştır ve katmaktadır.

Brezilya okulu  

Nüfusu çok genç olan bir ülkedir. 15 yaşın altındaki nüfus, ülke nüfusunun % 26'sını oluşturur, ülkede kent nüfusu hızla artmaktadır. Özellikle iç göçler sonucu kentlerde nüfus artışı çok fazladır.

Güneydeki platolarda nüfus yoğunluğu yüksektir.

Çok sıcak ve gür ormanlarla kaplı olan Amazon Havzası'nda nüfus yoğunluğu çok düşüktür.

Buralarda küçük köyler ile birkaç evden oluşan, ancak temiz su, elektrik ve yol ağına sahip yerleşmeler görülür.

Önemli kentler; Atlas Okyanusu kıyısındaki Salvador, Başkent Rio de Janerio, Sao Paulo ve Porto Alegre'dir. Ayrıca Amazon kolları üzerinde eko-turizm faaliyetlerinin de icra edildiği Porto Velho, Manavus gibi kentlere rastlanılır.

Ülkeye ilk olarak 16. yüzyılın ortalarında gelen Portekizliler ormanları işletmeye başladılar ve yerleşmeler kurdular. Buradaki ormanlarda yetişen kerestesi çok kıymetli olan ve boyacılıkta kullanılan "brasil", Avrupa'da "verzino" denilen ağacın adından dolayı tüm ülkeye Brezil adı verildi.

17.yüzyılın sonlarına doğru Minas Gerais nehri yatağında bulunan altından elde edilen gelir, ekonomiye gittikçe artan bir canlılık getirdi. Bu dönemde artan zenginliğe bağlı olarak Atlas Okyanusu kıyısında kentler kurulmaya başlandı.

Brezilya folklorü, karnaval

18. yüzyılın sonlarında altın ve elmas yataklarının tükenmesiyle şeker kamışı ve şeker üretimine ve hayvancılığa önem verilmeye başlandı. Tuzlanarak kurutulan et üretiminde önemli artışlar sağlandı. 1800'lü yıllardan itibaren kahve Brezilya'nın ekonomisini güçlendirdi. Bu nedenle kahve ve kauçuk, kakao plantasyonları, Atlas Okyanusu kıyılarından ülkenin güney kesimine kadar yaygınlaştırıldı.

1850'li yıllardan itibaren köle ticaretinin ortadan kalkması ile Avrupa'dan göçler başladı, ülkenin güney kesimlerinde yerleşmeler kuruldu. Özellikle kahve ticaretinin artmasıyla birlikte yeni yerleşim yerleri açıldı. Buralara Almanya, Japonya ve İtalya'dan gelen 3 milyona yakın insan yerleşti. Ayrıca Amazon ormanlarındaki kauçuk ve kereste üretimi, ticaretin gelişmesini ve yeni iş sahalarının açılmasını sağladı. Kısaca, Brezilya'nın doğal kaynaklarının işletilmesi, yeni yerleşim alanlarının kurulmasına, gelişmesine ve başka ülkelerden olan göçlerin artmasına neden oldu.

Nüfusu % 62'si beyazlar, % 11'i zenciler, % 27'si kahverengi derililerden meydana gelir.

Brezilyalılar yazın ve havanın normal olduğu kış günlerinde sokağa dökülürler. Evlerini açık, ancak gölgeli yerlere bina ederler. Müzik ve samba halkın çok fazla rağbet ettiği oyunlardır. Sporun her çeşidi yapılmaktadır. Bilhassa futbolda dünyada söz sahibidir. 1958, 1962 ve 1970 yıllarında Dünya Kupasını kazanmıştır.

Brezilya alessandra ambrosio  

Ekonomisi: Zengin doğal kaynakların işlenmesi ve değerlendirilmesi, ülkenin ekonomik yönden ilerlemesini sağlamıştır. Yabancı sermaye ile de büyük sanayi tesislerin kurulması, ekonomik gelişmesini güçlendirerek Brezilya'nın orta derecede zengin ülkeler arasına girmesini sağlamıştır.

Genel olarak ülke, tarım ve sanayi ürünleri üretimi yönünden ileridir. Önemli tarım ürünlerini pirinç, manyok, kurutulmuş fasulye ve patates oluşturur. Tarım alanlarının % 20'sinde kahve yetiştirilir. Dünyada kahve üretimi ve ihracatı yönünden ilk sıradadır. Kakao üretiminde dünyada 2. sıradadır. Ayrıca yağlı bitkiler (soya fasulyesi ve yer fıstığı) üretiminde ABD ve Çin'den sonra gelir. Bol miktarda üretilen şeker kamışından yapılan alkol, motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Kauçuk üretiminde Malezya ve Endonezya'yı takip eder. Hayvancılık gelişmiş olup çok sayıda sığır (192 milyon), manda ve koyun beslenir. Ülke ihtiyacının üstünde üretilen süt ve et ihraç edilir. Amazon nehrinde bol miktarda balık avlanır.

Brezilya bölgeleri

Ülke, maden yatakları yönünden de zengin sayılır. Genel olarak tüm metal cevherlerine, kıymetli taşlara, demir, petrol ve doğal gaz yataklarına sahiptir. Brezilya, dünyada demir-çelik ihraç eden ülkeler arasındadır. Ağır sanayi (çelik, metalürji, petrokimya, kimyasal) ürünleri üretmektedir. İmal edilen telekominikasyon, uçak, uzay araçları, otomobil, askerî araç-gereç, elektronik eşya ve makinenin bir bölümü ihraç edilmektedir. İhraç edilen tarım ürünleri; şeker, kahve, soya fasulyesidir. İthalatını ise ham petrol ve arpa oluşturmaktadır.

En fazla alış veriş yaptığı ülkeler; ABD, Arjantin, Çin, Meksika, Nijerya, Japonya, Hollanda, Almanya ve İtalya'dır. Türkiye, Brezilya'dan demir cevheri, soya küspesi, kahve ve bazı deniz taşıtları almaktadır. Bu ülkeye ekmeklik buğday, malt, kimyon, anason tohumu, nohut, pamuk, tarımsal ilâçlar ve incir satmaktadır.

Siyasi İdare

Brezilya 22 eyaletten meydana gelen federal bir cumhuriyettir. Başkanlık sistemi ile yönetilir. Parlamento, Senato ve Millet Meclisinden meydana gelir. Her eyaletten 3 senatör 8 yıllığına, millet vekilleri 4 yıllığına seçilirler.

Eyaletlerde ayrıca halk tarafından seçilen bir vali ve bağımsız yargı organları bulunur. Okur-yazar 18 yaşını doldurmuş her Brezilyalının oy kullanması mecburidir. Erler oy kullanamaz. 67 yaşından büyük olanlar için de oy kullanmak mecburi değildir. Vergiler eyaletler tarafından toplanır.

Brezilya Federal Cumhuriyeti
Brezilya sambaBrezilya karnaval
Brezilya banner - 2014

Ana sayfa

Haber Dünya Ülkeler Türkiye Bilim Aktüel Görsel

Son Güncelleme:13/02/15

Ülkeler haber

Ülkeler Bilgi

Ülkeler Resim Dünya Kurumları

Sayfa Başı